Du học Mỹ: Chương trình học hấp dẫn. Thủ tục đơn giản, tỷ lệ visa cao. Sinh viên UMass Lowell trên một sứ mệnh xây dựng vệ tinh NASA - Thông tin du học Mỹ