Du học Mỹ: Chương trình học hấp dẫn. Thủ tục đơn giản, tỷ lệ visa cao. Điểm đến lý tưởng của du học sinh: tiểu bang Illinois (P2) - Thông tin du học Mỹ