Du học Mỹ: Chương trình học hấp dẫn. Thủ tục đơn giản, tỷ lệ visa cao. Đại học công lập lớn nhất và lâu đời nhất tại thành phố San Diego