Du học Mỹ: Chương trình học hấp dẫn. Thủ tục đơn giản, tỷ lệ visa cao. Học chương trình cao đẳng danh dự kép cùng Pierce College