Du học Mỹ: Chương trình học hấp dẫn. Thủ tục đơn giản, tỷ lệ visa cao. Trường Đại học lớn nhất bang New York